Sparkles the Unicorn Wheelie
Sparkles the Unicorn Wheelie Sparkles the Unicorn Wheelie Sparkles the Unicorn Wheelie Sparkles the Unicorn Wheelie Sparkles the Unicorn Wheelie Sparkles the Unicorn Wheelie Sparkles the Unicorn Wheelie Sparkles the Unicorn Wheelie Sparkles the Unicorn Wheelie Sparkles the Unicorn Wheelie
$37.00

or make 4 interestā€free payments of $9.25 fortnightly with More info

Sparkles Glitterpuff- Magee the Unicorn is lovingly designed & handmade in Australia, then finished with a special blend of beeswax, non-boiled linseed oil, vegetable oil & olive oil.

Our wheelies come in their own special LoveTildy cotton drawstring bag to keep them safe in their travels.

She is 17cm long, 18cm tall, 7cm wide and 2cm thick.

Wheelies are recommended for display purposes or children over the age of 3. Adult supervision is recommended at all times for all ages.

Lead & Shipping Times:

Orders made on or after the 1/12/2017 will be shipped on or before the 26/01/2018

Australian Designed & Made a Lovetildy and Treeman toy collaboration